Luật chơi bida 8 bi của một số quốc gia trên thế giới

Anh – Luật đánh gọi bi, gọi lỗ, không hiện đường bi (Call pocket on all shot, no guideline)

* Chiến thắng:- Đưa bi 8 vào lỗ đúng luật khi đã đưa tất cả nhóm bi mục tiêu của mình vào lỗ được gọi- Đưa bi 8 vào lỗ được gọi

dafabet

Xem thêm chơi bài poker

* Thua cuộc:- Đưa bi 8 vào lỗ khi chưa đánh kinh nghiệm cá độ bóng đá hết nhóm bi mục tiêu của mình- Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi 8 và bi cái vào lỗ- Đưa bi 8 vào lỗ khác với lỗ được gọi

* Bị mất lượt và đối thủ được cầm bi cái:

– Đưa 1 hoặc 1 nhóm bi mục tiêu vào lỗ khác với lỗ được gọi

Việt nam – Luật tiêu chuẩn (Standard)

* Chiến thắng:- Đưa bi 8 vào lỗ đúng luật khi đã đưa tất cả nhóm bi mục tiêu của mình vào lỗ hợp lệ

* Thua cuộc:- Đánh bi số 8 vào lỗ khi chưa đánh hết nhóm bi mục tiêu của mình- Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi số 8 và bi cái vào lỗ.

Singapore – Luật tiêu chuẩn (Standard)

* Chiến thắng:- Đưa bi 8 vào lỗ đúng luật khi đã đưa tất cả nhóm bi mục tiêu của mình vào lỗ hợp lệ

* Thua cuộc:- Đánh bi số 8 vào lỗ khi chưa đánh hết nhóm bi mục tiêu của mình- Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi số 8 và bi cái vào lỗ

Pháp – Luật đánh gọi bi số 8 (Call pocket 8 ball)

* Chiến thắng:- Đưa bi 8 vào lỗ đúng luật khi đã đưa tất cả nhóm bi mục tiêu của mình vào lỗ hợp lệ- Đưa bi 8 vào lỗ được gọi

* Thua cuộc:- Đưa bi 8 vào lỗ khi chưa đánh hết nhóm bi mục tiêu của mình- Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi 8 và bi cái vào lỗ

– Đưa bi 8 vào lỗ khác với lỗ được gọi

Trung Quốc – Luật đánh gọi bi số 8 (Call pocket 8 ball)

*Chiến thắng:- Đưa bi 8 vào lỗ đúng luật khi đã đưa tất cả nhóm bi mục tiêu của mình vào lỗ hợp lệ- Đưa bi 8 vào lỗ được gọi

*Thua cuộc:- Đưa bi 8 vào lỗ khi chưa đánh hết nhóm bi mục tiêu của mình

– Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi 8 và bi cái vào lỗ

– Đưa bi 8 vào lỗ khác với lỗ được gọi

Nga – Luật đánh gọi bi, gọi lỗ (Call pocket on all shots)

*Chiến thắng:- Đưa bi 8 vào lỗ đúng luật khi đã đưa tất cả nhóm bi mục tiêu của mình vào lỗ được gọi- Đưa bi 8 vào lỗ được gọi

* Thua cuộc:- Đưa bi 8 vào lỗ khi chưa đánh hết nhóm bi mục tiêu của mình

– Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi 8 và bi cái vào lỗ

– Đưa bi 8 vào lỗ khác với lỗ được gọi

* Bị mất lượt và đối thủ được cầm bi cái:

– Đưa 1 hoặc 1 nhóm bi mục tiêu vào lỗ khác với lỗ chỉ định trước

Xem thêm cách cá độ bóng đá

Nhật Bản – Luật đánh gọi bi 8, không hiện đường bi (Call pocket 8 ball, no guideline)

*Chiến thắng:- Đưa bi 8 vào lỗ đúng luật khi đã đưa tất cả nhóm bi mục tiêu của mình vào lỗ hợp lệ- Đưa bi 8 vào lỗ được gọi

*Thua cuộc:- Đưa bi 8 vào lỗ khi chưa đánh hết nhóm bi mục tiêu của mình- Khi bi mục tiêu là bi số 8, đánh rơi cả bi 8 và bi cái vào lỗ

– Đưa bi 8 vào lỗ khác với lỗ được gọi

Nguồn: http://nhacai.net/nha-cai-dubai-casino/