Hướng dẫn chơi Binh xập xám cấp tốc

Giới thiệu chung về binh xập xám

Như tên gọi – xập xám tức thập tam tức mười ba – mỗi người tham gia được chia cho 13 lá bài… Cơ bản thì nhỏ nhất là con 2, rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, lớn nhất là con A, ngọai lệ nhỏ khi dùng trong “sảnh” mà tôi sẽ đề cập ở dưới ở phần nói về sảnh…
Khi người tham gia “binh” (arrange) bài của mình hay chơi poker kiếm tiền , phải chia 13 lá bài đó thành 3 phần (xập xám gọi là “chi” – hands): chi dưới gồm 5 lá, chi giữa gồm 5 lá, và chi trên cùng gồm 3 lá còn lại… Chi dưới cùng trong 13 lá bài của mình phải lớn hơn chi ở giữa của chính mình, rồi chi giữa phải lớn chi trên cùng, nếu không mình sẽ bị “lủng” hay “thủng” nghĩa là thua trắng… Khi so sánh để quyết định ăn thua thì so từng chi một với nhau, nếu mình huề (tie) cả 3 chi với đối thủ thì huề; huề 2, ăn 1 thì ăn; huề 1, ăn 2 thì dĩ nhiên cũng ăn; và cứ thế… Tùy theo sự đặt ra trước, nhiều khi mình chỉ so bài để ăn thua với nhà cái (dealer) mà thôi chứ không phân ăn thua với 2 nhà còn lại… Khi so sánh với nhà cái thì sẽ không có chuyện huề vì nhà cái được lợi hơn khi huề chi với mình (advantage)… Nếu chi nào mình huề với nhà cái thì xem như mình thua (xập xám gọi là “ăn cặp one”, tôi không biết mình viết chữ one có đúng không, nhưng phát âm là giống như vậy)… Giá trị của con bài là do chính giá tri cao thấp của nó chứ không do nước cơ, rô, chuồn, hay bích định đoạt…
phom vwin

Các tên gọi trong Binh xập xám

 Bây giờ là cách gọi tổng hợp cả 3 chi khi mình mở bài (show hands) cho người ta xem để tính lớn nhỏ… Người ta gọi từ chi dưới cùng lên trên… Ví dụ như: thùng ba đao (thùng 3 phé) là cái thùng dưới cùng, rồi đến 3 cặp; nếu mình để cặp lớn nhất ở chi trên cùng thì gọi là thùng 3 phé (3 “đao”) dương (offense), nếu bỏ cặp lớn nhất đó ở chi giữa thì là thùng 3 phé thủ (defend)… Rồi nào là sảnh 3 đao; rồi cù lủ dách phé; rồi thùng tàng tàng hoặc cù lủ hoặc sảnh tàng tàng nghĩa là ngoài cù lủ, thùng, sảnh ở chi dưới cùng ra thì 2 chi còn lại chỉ là tài thôi (dĩ nhiên con lớn nhất trong 8 con bài đó phải nằm ở chi giữa, nếu không sẽ lủng)… Rồi nào là 5 bánh xe (5 phé), thú phé thủ (4 cặp, chia ra 2 cặp ở mỗi chi dưới và giữa – nhớ đừng để thủng, còn chi trên cùng là tài); thú phé dương (2 cặp ở chi dưới, cặp lớn trong 2 cặp còn lại ở chi giữa và cặp còn lại ở trên cùng – để không thủng)… 3 phé bắn (3 cặp chia ra 3 chi), 3 phé thủ (2 cặp ở chi dưới cùng, cặp còn lại ở chi giữa)… Còn nhiều nữa mà khi chơi rồi các bạn sẽ tự học biết…

Thế nào là mậu binh

Nào, hãy nói đến mậu binh (ăn không cần binh)… Mậu binh gồm có những loại sau:
-Mậu binh rồng cuốn là sảnh từ 2 đến ách, mỗi số (index) có một con…
-Mậu binh “thùng phá sảnh” (straight flush) là có 5 con bài vừa là thùng vừa là sảnh (một sequence cùng suit, ví dụ như 8, 9, 10, J, Q cùng nước nước (suit) chuồn)… Hình dưới:
-Mậu binh “tứ quí” (four of a kind), là 4 con bài cùng số, ví dụ như 4 con Ace…
-Mậu binh “lục phé bôn” (6 đôi, six pairs)…
-Mậu binh 3 cái sảnh (nhớ sảnh dưới cùng phải lớn hơn sảnh giữa, còn sảnh trên cùng không cần tính đến sự lớn nhỏ vì chỉ có 3 lá)…
-Mậu binh 3 cái thùng (nhớ thùng dưới lớn hơn thùng giữa)…

Thứ tự lớn nhỏ trong Binh xập xám

“Mậu binh” là không cần binh cũng ăn… Tôi sẽ đề cập đến những loại mậu binh ở dưới cùng sau khi giải thích những ranks khác trước cho các bạn có khái niệm trước để có thể hiểu khi tôi dùng trong phần mậu binh…
-“Cù lủ” (full house) là 3 con bài cùng số (index) và một cặp đôi, ví dụ như 3 con chín + 2 con K (hình dưới)… So sánh lớn nhỏ là ở 3 con cùng số đó chứ không phải là ở cặp… Lớn nhất là cù lủ ách (Ace), nhỏ nhất dĩ nhiên là cù lủ hai…
-“Thùng” (flush) là 5 con cùng nước (suits) mà không theo trật tự liền nhau (không theo sequence – sequence là như 2, 3, 4, 5, 6), ví dụ của thùng như là 5 con gồm hai + bốn + bảy + chín + Q cùng là nước bích hoặc là năm + bảy + chín + K + Ace cùng cơ … 4 nước là cơ (heart), rô (diamond), chuồn (club), bích (spade)… So sánh ăn thua là do ở con lớn nhất của 5 con đó, nếu bằng (tie) thì so sánh đến con lớn kế tiếp… Con lớn nhất cũng đồng thời dùng để gọi tên cái thùng như cái thùng đầu tiên đề cập ở trên (hình dưới) thì gọi là “thùng Đầm”… Như 2 ví dụ trên thì cái thùng cơ ăn cái thùng bích vì có con Ace lớn hơn con Q…
-“Sảnh” (straight) là 5 con theo trật tự liền nhau (sequence) nhưng không cùng nước (suit), ví dụ của sảnh như 5 con gồm có bảy rô + tám chuồn + chín rô + mười cơ + J chuồn hoặc 5 con gồm có Ace bích + hai cơ + ba chuồn + bốn chuồn + năm chuồn… Như tôi đã nói ở trên về sự ngọai lệ lớn nhỏ của 13 lá bài, chính là ở sảnh khi con Ace có thể tính nhỏ nhất là 1 để bắt đầu sảnh 1, 2, 3, 4, 5; hoặc tính là lớn nhất để theo sau 10, J, Q, K như ở sảnh 10, J, Q, K, Ace… So sánh con cuối trong sequence để tính ăn thua… Đó củng đồng thời dùng để gọi tên của sảnh như trong hình dưới là “sảnh Bồi”… Như 2 ví dụ trên thì sảnh sau lớn hơn sảnh trước; sảnh 1, 2, 3, 4, 5 nhỏ hơn sảnh 2, 3, 4, 5, 6…
-“Xám chi” (three of a kind) là 3 con cùng số và 2 con còn lại khác số với nhau (dĩ nhiên cũng khác số với 3 con kia, nếu không đã là 4 con cùng số rồi)… Ví dụ của xám chi như là 5 con gồm có 3 con năm + 1 con K + 1 con mười (hình dưới)… So sánh 3 con cùng số đó để ăn thua…
-“Thú” hay  là 2 cặp và 1 con bất kì nào khác; ví dụ như 5 con gồm có 2 con bảy + 2 con ba + 1 con K (hình dưới) hoặc 5 con gồm có 2 con bảy + 2 con ba + 1 con năm… So sánh cặp lớn trong 2 cặp để phân ăn thua, nếu huề thì so sánh đến cặp nhỏ, nếu huề nữa thì tính đến con còn lại… Ví dụ trên thì thú phé trước ăn thú phé sau ở con K lớn hơn con 5…

Comments are closed.